utorok 8. septembra 2015

Vlastnosti vo Fallout New Vegas

Vlastnosti

Vlastností máte sedem. Sila, Vnímanie, Odolnosť, Charizma, Inteligencia, Agilita a Šťastie (alebo SPECIAL, teda Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility a Luck). Na začiatku hry si pri tvorbe postavy stanovíte výšku jednotlivých vlastností podľa toho, aký typ postavy chcete mať. Niektoré vlastnosti môžete zvýšiť viac, na úkor zníženia iných, voľba je na vás. Vyššia úroveň vlastnosti vám samozrejme uľahčí postup, no nie je nevyhnutné mať ich až na desiatej úrovni.
Vlastnosti máte pevne dané a pri postupe na vyššiu úroveň si ich nezvyšujete. Môžete si ich dočasne zvýšiť niektorými perkami (niektoré zaisťujú aj trvalé zvýšenie vlastností, iné sa prejavujú len v konkrétnych situáciách), oblečeniami, brneniami a doplnkami (poskytujú trvalý bonus, pokiaľ ich máte na sebe. No niektoré zvyšujú konkrétne vlastnosti, no zároveň iné vlastnosti môžu znižovať, takže si to treba sledovať) a napokon chemikáliami, či potravinami (tieto poskytujú len dočasný účinok, ktorý po pár hodinách vyprchá. Tak ako šaty, aj tu niektoré môžu jedny vlastnosti zvyšovať a pritom iné znižovať. Zväčša je to vhodné použiť, len keď potrebujete nejakú vlastnosť zvýšiť na konkrétny úkon /boj, páčenie zámkov, presviedčanie, atď/. Taktiež nezabúdajte, že niektoré chemikálie spôsobujú závislosť a ich konzumácia vám môže tiež zvyšovať úroveň ožiarenia).
Trvalo si môžete zvýšiť vlastnosti niektorými Perkami a Implantátmi. Implantáty si môžete aplikovať na klinike za peniaze a ich počet závisí od vašej Výdrže. Z perkov je špecifický perk „Intense Training“. Ten vám umožní zvýšiť o jeden bod vami vybranú vlastnosť. No samozrejme to znamená, že si pri danom zvýšení úrovne nemôžete vybrať žiadny iný perk, takže je na vás, či chcete nejaký iný, pre vás vhodnejší perk, alebo či chcete investovať do zvyšovania vlastností. Celkovo má perk „Intense Training“ desať úrovní, čiže si môžete vlastnosti zvýšiť desaťkrát a ak ho chcete použiť, miniete si tak desaťkrát možnosť zvoliť si iný perk pri tridsiatich úrovniach vašej postavy (pri viacerých s prídavkami k hre, každý zvyšuje maximálnu výšku o päť úrovní).Sila (Strength)
Sila zvyšuje poškodenie, ktoré spôsobujete zbraňami nablízko a Sila tiež ovplyvňuje, koľko toho unesiete v inventári. Na prvej úrovni unesiete 160 libier a pri každej novej úrovni sily máte +10 libier nosnosti. Nosnosť si treba sledovať, pretože keď ste preťažený, nemôžete utekať, skákať, ani používať rýchly presun medzi lokáciami. Nosnosť si môžete o 50 libier zvýšiť ešte perkom „Strong Back“ a perkom „Rat Pack“ znížiť váhu niektorých predmetov.
Všetky zbrane tiež vyžadujú istú úroveň sily, aby ste ich mohli používať v plnom rozsahu ich možností. Tu si môžete pomôcť perkom „Weapon Handling“, ktorý znižuje u všetkých zbraní základnú požiadavku sily o dva body.
Každá úroveň Sily vám pridáva +2 body k Zbraniam na blízko.
Perky vyžadujúce silu: Heave, Ho! (5), Strong Back (5), Stonewall (6), Super Slam (6), Unstoppable Force (7), Heavyweight (7; Dead Money).

Vnímanie (Perception)
Výška Vnímania určuje do akej vzdialenosti od vás zachytíte nepriateľov, ktorí sa vám zobrazujú ako červené čiarky na kompase. Nepriateľov vždy zachytávate len tých, ktorí sú pred vami, takže na mieste s hustejším množstvom nepriateľov sa treba točiť, no pomôže vám to v neprehľadných oblastiach, chodbách, kaňonoch a podobne.
Každá úroveň Vnímania vám pridáva +2 body k Energetickým Zbraniam, Výbušninám a Páčeniu zámkov.
Perky vyžadujúce Vnímanie: Friend of the Night (2), Sniper (6), Light Step (6), Better Criticals (6), Infiltrator (7), Hobbler (7; Dead Money).

Odolnosť (Endurance)
Odolnosť sa týka vášho tela, takže určuje výšku vášho života (začínate so 120 bodmi života a s každou úrovňou odolnosti máte o 20 bodov viac), vašu výdrž bez kyslíka pod vodou a aj vašu odolnosť voči radiácii a jedu (+2 body voči radiácii/ +5 bodov voči jedu s každou úrovňou).
Každá úroveň Odolnosti vám pridáva +2 body k boju bez zbrane a k schopnosti Prežitie.
Odolnosť tiež určuje, koľko implantátov si môžete dať. Jeden za každý bod Odolnosti.
Perky vyžadujúce Odolnosť: Old World Gourmet (6; Dead Money), Lead Belly (5), Toughness (5), Rad Resistance (5), Strong Back (5), Stonewall (6), Life Giver (6), Long Haul (6), Solar Powered (7), Rad Absorbtion (7).

Charizma (Charisma)
Charizma ovplyvňuje vašu interakciu s ostatnými postavami, umožňuje viac dialógov a spolu s karmou ovplyvňuje postoj niektorých postáv k vám. Každá úroveň Charizmy vám pridáva +2 body k Obchodu a Rečníctvu.
Perky vyžadujúce Charizmu: Animal Friend (6), Ferocious Loyality (6).

Inteligencia (Intelligence)
Inteligencia určuje množstvo skúsenostných bodov, ktoré získate pri každom postupe na novú úroveň a ktoré môžete investovať do svojich schopností. Začínate s 10 bodmi a o každú úroveň Inteligencie máte o pol bodu naviac. Celé body sa vám prirátavajú každú úroveň, pol body sa prirátajú ako jeden celý každé dve úrovne.
Každá úroveň Inteligencie vám pridáva +2 body k Medicíne, Opravovaniu a Vede.
Perky vyžadujúce Inteligenciu: Swift Learner (4), Comrehension (4), Educated (4), Entomologist (4), Retention (5), Pack Rat (5), Nerd Rage (5), Computer Whiz (7).

Agilita (Agility)
Agilnosť určuje množstvo vašich akčných bodov a rýchlosť tasenia zbraní a nabíjania. Každá úroveň vám pridá tri akčné body.
Každá úroveň Agility vám pridáva +2 body k Zbraniam a Plíženiu.
Perky vyžadujúce Agilitu: Reapid Reload (5), Quick Draw (5), Light Touch (6; Dead Money), Silent Running (6), Sniper (6), Light Step (6), Action Boy/ Action Girl (6), Slayer (7), Nerves of Steel (7).

Šťastie (Luck)
Šťastie vám každou úrovňou zvyšuje o jeden bod šancu na kritický zásah v boji a percentuálne zvyšuje všetky vaše schopnosti. Tiež vám môže pomôcť pri výhre v kasínach.
Perky vyžadujúce Šťastie: Fortune Finder (5), Scrounger (5), Mysterious Stranger (6), Miss Fortune (6), Junk Rounds (6; Dead Money), Better Criticals (6).Schopnosti

Schopností máte trinásť. Obchod, Zbrane, Energetické Zbrane, Výbušniny, Páčenie, Medicína, Chladné zbrane, Oprava, Veda, Plíženie, Rečníctvo, Prežitie a Boj bez zbraní.
Oproti Fallout tri boli veľké a malé zbrane stlačené do jednej schopnosti Zbrane a pribudla navyše schopnosť Prežitie.
Na začiatku hry si pri tvorbe postavy vyberiete tri vaše hlavné schopnosti (Tag Skill, neskôr môžete získať perk „Tag!“, ktorým si môžete vybrať štvrtú hlavnú schopnosť) a tieto hlavné schopnosti získajú každá +15 bodov. Celkovo si schopnosti nastavíte podľa toho, aký typ postavy chcete mať, no neskôr môžete ďalšie body (z levelovania, kníh) investovať do rozličných schopností.

Schopnosti si môžete zvyšovať pri postupe na vyššiu úroveň. Množstvo bodov, ktoré môžete pri každej novej úrovni rozdeliť, závisí od vašej Inteligencie (pri Inteligencii 1 máte bodov 10 a s každým bodom inteligencie máte o pol bodu naviac. Pol body sa prejavia až po dvoch úrovniach ako jeden celý).
Pomôcť si môžete aj perkom „Educated“, vďaka ktorému získate pri každej novej úrovni o 2 body na rozdeľovanie naviac. Preto je vhodné začať s týmto perkom skoro.
Trvalo vám schopnosti zvyšuje aj čítanie kníh. Každá jedna schopnosť má vlastnú knihu, ktorej prečítanie ju zvyšuje. Za každú knihu získate 3 body k danej schopnosti. Tu je tiež vhodný perk „Comprehension“, vďaka ktorému získate po prečítaní knihy 1 bod k danej schopnosti naviac. Vo Fallout 3 ste získavali 1 bod za knihu a ďalšie dva za perk „Comprehension“, takže tu si zvážte, či sa vám oplatí.
Novinkou sú tu časopisy, ktoré dočasne zvyšujú danú schopnosť o 10 bodov (o 20 so s perkom „Comprehension“). To sa hodí, len keď potrebujete zvýšenie schopnosti pre konkrétny úkon.
Dočasne si zvýšiť schopnosti môžete aj niektorými oblečeniami, brneniami a doplnkami (poskytujú trvalý bonus, pokiaľ ich máte na sebe. No niektoré môžu mať aj pozitívne, aj negatívne vplyvy na vaše štatistiky, takže si to treba sledovať). Tiež môžete využiť chemikálie, či potraviny, no tie len nepriamo, pretože tie môžu ovplyvniť vaše vlastnosti a tie následne vaše schopnosti (tieto poskytujú len dočasný účinok, ktorý po pár hodinách vyprchá. Tak ako šaty, aj tu majú niektoré aj pozitívne aj negatívne vplyvy na štatistky. Zväčša je vhodné to použiť, len keď potrebujete nejakú vlastnosť zvýšiť na konkrétny úkon /boj, páčenie zámkov, presviedčanie, atď/. Taktiež nezabúdajte, že niektoré chemikálie spôsobujú závislosť a ich konzumácia vám môže tiež zvyšovať úroveň ožiarenia).

Barter (Obchod)
Proste máte lepšie ceny v obchodoch, nakupujete za menej, predávate za viac. Môžete túto schopnosť využiť aj na presviedčanie niektorých postáv, aby spravili čo chcete, alebo zväčša, aby ste dostali väčšiu odmenu.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Charizma (Charisma).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Roving Trader Hat, Roving Trader Outfit, Benny's Suit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Pack Rat (70), Long Haul (70).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Tales of a Junktown Jerky Vendor.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Salesman Weekly.

Guns (Zbrane)
Ovplyvňuje presnosť streľby a poškodenie, ktoré spôsobujete väčšinou strelných zbraní a ich modifikáciami. Účinok zbraní voči niektorým typom nepriateľov si môžete zvýšiť aj niektorými perkami.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Agilita (Agility).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Regulator Duster, Sheriff's Duster, Bounty Hunter Duster, Merc (Adventurer, Charmer, Curiser, Grunt, Troublemaker, Veteran) Outfit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Rapid Reload (30), Run'n'Gun (45), Shotgun Surgeon (45), Cowboy (45), And Stay Back (70; Dead Money), Center of Mass (70), Concentrated Fire (60).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Guns and Bullets.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Milsurp Review.

Energy Weapons (Energetické zbrane)
Ovplyvňuje presnosť streľby a poškodenie, ktoré spôsobujete energetickými zbraňami (Laserová a plazmové pištole a pušky, Alien Blaster, Pew Pew, Plazma Defender) a ich modifikáciami.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Vnímanie (Perception).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Remnants Tesla Armor, Gannon Family Tesla Armor.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Run'n'Gun (45), Plazma Spaz (70), Meltdown (90), Concentrated Fire (90), Laser Commander (90).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Nikola Tesla and You.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Future Weapons Today.

Explosives (Výbušniny)
Ovplyvňuje presnosť, s akou hádžete granáty a poškodenie, ktoré spôsobíte granátmi, mínami a niektorými zbraňami (Trieštivé, Pulzné, Plazmové granáty / míny, dynamit, Fat Man, Granátomet, Raketomet). Taktiež ovplyvňuje vašu úspešnosť pri deaktivovaní nastražených mín a pri likvidácií výbušných pascí. V niektorých misiách od tejto schopnosti závisí aj úspešnosť pri deaktivácii bômb špecificky súvisiacich s misiou.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Vnímanie (Perception).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Raider Blastmaster Helmet.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Heave, Ho! (30), Demolition Expert (50), Pyromaniac (60), Hit the Deck (70), Splash Damage (70).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Duck and Cover!.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Patriot's Cookbook.

Lockpick (Páčenie)
Ovplyvňuje vašu schopnosť vypačovať zámky. Na každú úroveň obtiažnosti zamknutia potrebujete vyššiu úroveň tejto schopnosti. Ľahké zámky (25), Stredné zámky (50), Ťažké zámky (75), Veľmi ťažké zámky (100). Zámky vypačujte v podobe minihry, kde otáčate spinkou (Bobby Pins, sú to lacné predmety, ktoré môžete nájsť, či kúpiť, nevážia nič, takže si môžete robiť ich značnú zásobu. Ak párkrát potočíte nesprávne, spinka sa vám zlomí) a šraubovákom pomocou šípok a myši a musíte nájsť správnu polohu pre odomknutie zámku. Môžete použiť tiež násilné otvorenie zámku, pri ktorom sa vám šanca na úspech zvyšuje výškou úrovne tejto schopnosti. Buď tým otvoríte zámku hneď, alebo ju zlomíte a nemôžete ju znova vypačovať (pokiaľ nemáte perk „Infiltrator“, ktorý vám dá ešte jednu možnosť páčiť zámku, či pokúsiť sa o násilné otvorenie - ak vám nevyjde ani druhýkrát, tak už nemôžete viac zámku páčiť.).
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Vnímanie (Perception).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Vault 3 Utility Jumpsuit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Infiltrator (70).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Tumblers Today.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Locksmith's Reader.

Medicine (Medicína)
Ovplyvňuje množstvo zdravia, ktoré si vyliečite pomocou Stimpackov a efektivitu Rad-X a RadAway. V niektorých úlohách sa dá použiť na vyliečenie postáv.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Inteligencia (Intelligence).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Followers Lab Coat, Wasteland Doctor Fatigues, Wasteland Surgeon Outfit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Living Anatomy (70), Chemist (60), Chem Resistant (60).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: D.C. Journal of Internal Medicine.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Today's Physician.

Melee Weapons (Chladné zbrane)
Ovplyvňuje poškodenie, ktoré spôsobujete chladnými zbraňami (Nože, Meče, Sekáče, Olovená rúrka, Obušky, Baseballová pálka, Biliardové tágo, Kladivá, Sekery a ďalšie) a ich modifikáciami.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Sila (Strength).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Vault 3 (11, 19, 21, 22, 34) Jumpsuit, Wasteland Legend Outfit, Merc (Adventurer, Charmer, Curiser, Grunt, Troublemaker, Veteran) Outfit, Motor-Runner's Helmet.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Cowboy (40), Super Slam (45), Ninja (80), Unstoppable Force (90).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Grognak the Barbarian.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Tales of Chivalrie.

Repair (Oprava)
Vyššia úroveň tejto schopnosti vám umožňuje lepšie opravovať poškodené veci. Používaním sa znižuje výdrž vecí a plne poškodené nemôžete používať. Opraviť ich teda môžete u obchodníkov za peniaze, alebo sami. Opravovať je potrebné, lebo poškodené zbrane majú nižšiu presnosť aj poškodenie a poškodené brnenia majú nižšiu odolnosť. Ak ich chcete opraviť sami, musíte mať dva kusy z rovnakého predmetu (nemusí byť teda úplne rovnaký, ale aspoň podobný - to je kvôli tomu, aby ste mohli opravovať aj rôzne unikátne a vzácne predmety), aby ste mohli jeden úplne zničiť a použiť z neho časti na opravu toho druhého. Miera kvality opravy závisí od výšky vašej schopnosti Oprava, takže niekedy sa oplatí radšej zaplatiť opravára.
V prípade zbraní môžete použiť aj Sadu na opravu zbraní (Weapon Repair Kit), spotrebný predmet, ktorý môžete nájsť, alebo vyrobiť. Pri oprave môže pomôcť perk „Jury Rigging“, vďaka ktorému už nepotrebujete na opravu predmetu iný predmet rovnakého typu, ale ľubovoľný predmet rovnakej kategórie.
Oprava sa vám hodí aj na deaktivovanie spúšťacích mechanizmov pascí (natiahnuté lanká, nášlapné plošiny), deaktivovanie klepcov na medvede a na deaktivovanie a získanie brokovníc pripravených vystreliť na toho, čo aktivuje pascu. Tiež ním môžete opraviť niektoré mechanizmy počas plnenia úloh (výťahy, roboty, rádiá).
V neposlednej rade potrebujete túto schopnosť na výrobu niektorých predmetov, či munície pri pracovných stoloch a muničných stoloch.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Inteligencia (Intelligence).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Vault 3 Utility Jumpsuit, NCR Engineer Jumpsuit, RobCo Jumpsuit, Handyman Jumpsuit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť:
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Dean's Electronics.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Fixin' Things.

Science (Veda)
Umožňuje vám hackovať zaheslované počítače. Na každú úroveň obtiažnosti potrebujete vyššiu úroveň tejto schopnosti. Ľahké heslo (25), Stredné heslo (50), Ťažké heslo (75), Veľmi ťažké heslo (100). Pri hackovaní musíte zvládnuť minihru, kde máte zobrazené rôzne slová a vždy môžete vybrať štyri, ktoré by mohli byť heslom. Pri každom zvolenom slove, pokiaľ je nesprávne, máte zobrazené, koľko písmen z tohto slova sa nachádza aj v správnom hesle. Na základe logickej dedukcie a trochy šťastia tak môžete určiť, ktoré slovo je správnym heslom. Ak heslo neuhádnete, počítač sa zablokuje (ešte jednu šancu na hackovanie máte, ak máte perk „Computer Whiz“). Môžete však tiež vypnúť počítač, ak máte už len jednu možnosť a nie ste si istý heslom, znovu ho zapnúť a minihra sa reštartuje nanovo. Prípadne môžete klasicky použiť uloženie a nahranie pozície.
Pri pár úlohách môžete použiť Vedu aj na presviedčanie postáv, poradenie postavám, či opravu alebo preprogramovanie.
Vedu tiež potrebujete na výrobu niektorých predmetov, či munície pri pracovných stoloch a muničných stoloch.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Inteligencia (Intelligence).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Followers Lab Coat, Scientist Outfit, All-purpose science suit.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Vigilant Recycler (70), Math Wrath (70), Nerd Rage! (50), Robotic Expert (50), Computer Whiz (70), Nuka Chemist (70), In Shining Armor (70; Dead Money).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Big Book of Science.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Programmer's Digest.

Sneak (Plíženie)
Ovplyvňuje vašu schopnosť zostať nepozorovaný pri plížení. Plíženie sa vám hodí, ak chcete prejsť nepozorovane okolo nepriateľov a vyhnúť sa tak boju. Tiež môžete v plížení zaútočiť a ak zaútočíte, kým ste nepozorovaný, máte to ako plíživý útok a dostávate bonus k poškodeniu, ktoré spôsobíte.
Kradnúť môžete tiež len v móde plíženia a úroveň tejto schopnosti ovplyvňuje vaše šance na úspešnú krádež. Ak vás postava pri krádeži odhalí, nič nezískate a nemôžete ju skúsiť znova okradnúť, až po odchode z lokácie a za nejaký čas. Môžete kradnúť len veci, ktoré má v inventári, ale nie tie, ktoré používa, ktoré má na sebe. Ak chcete získať takúto vec, môžete sa pokúsiť v móde kradnutia vložiť postave do inventáru lepšiu, alebo porovnateľne kvalitnú vec a dúfať, že ju začne postava používať. Tým pádom predtým používanú vec vloží do inventáru a vy ju môžete ukradnúť. Môžete tiež ukradnúť muníciu, čím by postava nemala byť schopná používať danú zbraň (hoci je jedno, koľko nábojov má v inventári, pri boji majú postavy nekonečné množstvo munície, čo je trochu nelogické a je to škoda, že takto uberajú realistickejšiemu poňatiu.). Kradnutie od nie nepriateľských postáv (či už niečo beriete, alebo im niečo do inventára vkladáte) vždy spôsobí stratu karmy.
Pri plížení si môžete výrazne pomôcť vecou zvanou Stealth Boy, ktorej použitie vám zvýši schopnosť plíženia a vytvorí okolo vás zneviditeľňujúce pole, čo výrazne zvýši vaše šance. Stealth Boy je však spotrebný predmet a po použití oň prídete. Pri plížení máte štyri možné zobrazenia: Hidden - ste duch, nik vás nevidí.; Detected - hoci sa plížite, priateľské postavy o vás vedia a tak nekradnite, lebo vás vždy prichytia.; Caution - nepriateľské postavy zachytili, že niečo v ich okolí nie je v poriadku a sú viac obozretné. Pokiaľ nespravíte nič nápadné, po chvíli sa vráti stav na Hidden.; Danger - nepriatelia vás odhalili. Aj ak vás momentálne nevidia a vy ste niekde ukrytý, len čo sa k vám dostanú na dohľad, tak vás zbadajú bez ohľadu na vaše plíženie.
Pri plížení môžete prekvapivo aj bežať, no pri behu je vaša schopnosť plíženia penalizovaná a skôr vás odhalia. Tomuto sa dá zabrániť perkom „Silent Running“, s ktorým môžete v plížení behať bez postihu.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Agilita (Agility).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Recon Armor, Shady Hat, Chinese Stealth Armor.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Friend of the Night (30), The Professional (70), Silent Running (50), Mister Sandman (60), Ninja (80).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Chinese Army: Special Ops Training Manual.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Ila Fantoma!.

Speech (Rečníctvo)
Pri rozhovoroch sa vám občas naskytnú možnosti odpovedí založené na výške nejakej vašej vlastnosti, schopnosti, alebo konkrétneho perku. Tieto odpovede majú vždy svoju váhu a presvedčia ostatných o vašom tvrdení. Bežne však môžete ľudí presviedčať pomocou vášho rečníctva, tie možnosti máte vždy, akurát od výšky vášho rečníctva závisí výška šance na úspešné presvedčenie osoby, s ktorou sa zhovárate.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Charizma (Charisma).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Naughty Nightwear, Benny's Suit, President Kimball's Suit, Vault 3 (11, 19, 21, 22, 34) Jumpsuit, Caesar's Armor.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Terrifying Presence (70).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Lying, Congressional Style.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Meeting People.

Survival (Prežitie)
Táto vlastnosť vám umožňuje vytvárať rozličné jedlá, nápoje, chemikálie a jedy pri ohniskách. Úroveň tejto schopnosti zvyšuje tiež množstvo zdravia obnoveného z konzumácie niektorých potravín.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Odolnosť (Endurance).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Caesar's Armor.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Hunter (30), Entomologist (45), Travel Light (45), Rad Child (70), Rad resistance (40), Animal Friend (45), Old World Gourmet (45; Dead Money), Home on the Range (70; Honest Heart), Tribal Wisdom (70).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Wasteland Survival Guide.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Lad's Life.

Unarmed (Boj bez zbraní)
Ovplyvňuje poškodenie, ktoré spôsobujete pri boji bez zbraní (a s pár zbraňami, ktoré spadajú do tejto kategórie, ako sú rôzne boxery /Brass Knuckless, Spiked Knuckless/, či energopäste /Power Fist, Ballistic Fist/ a ich špeciálne verzie). Pri boji bez zbraní môžete využiť aj špeciálne chvaty, ktoré sa môžete naučiť v priebehu hry.
Vlastnosť ovplyvňujúca túto schopnosť: Odolnosť (Endurance).
Výbava ovplyvňujúca túto schopnosť: Hockey Mask.
Perky vyžadujúce túto schopnosť: Piercing Strike (70), Paralyzing Palm (70), Slayer (90).
Kniha zvyšujúca túto schopnosť: Pugilism Illustrated.
Časopis dočasne zvyšujúci túto schopnosť: Boxing Times.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára