utorok 8. septembra 2015

Vlastnosti vo fallout 3

Vlastností máte sedem. Sila, Vnímanie, Odolnosť, Charizma, Inteligencia, Agilita a Šťastie (alebo SPECIAL, teda Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility a Luck). Na začiatku hry si pri tvorbe postavy stanovíte výšku jednotlivých vlastností podľa toho, aký typ postavy chcete mať. Niektoré vlastnosti môžete zvýšiť viac, na úkor zníženia iných, voľba je na vás. Vyššia úroveň vlastnosti vám samozrejme uľahčí postup, no nie je nevyhnutné mať ich až na desiatej úrovni.
Vlastnosti máte pevne dané a pri postupe na vyššiu úroveň si ich nezvyšujete. Môžete si ich dočasne zvýšiť niektorými perkami (niektoré zaisťujú aj trvalé zvýšenie vlastností, iné sa prejavujú len v konkrétnych situáciách), oblečeniami, brneniami a doplnkami (poskytujú trvalý bonus, pokiaľ ich máte na sebe. No niektoré zvyšujú konkrétne vlastnosti, no zároveň iné vlastnosti môžu znižovať, takže si to treba sledovať) a napokon chemikáliami, či potravinami (tieto poskytujú len dočasný účinok, ktorý po pár hodinách vyprchá.
Tak ako šaty, aj tu niektoré môžu jedny vlastnosti zvyšovať a pritom iné znižovať. Zväčša je to vhodné použiť, len keď potrebujete nejakú vlastnosť zvýšiť na konkrétny úkon /boj, páčenie zámkov, presviedčanie, atď/. Taktiež nezabúdajte, že niektoré chemikálie spôsobujú závislosť a ich konzumácia vám môže tiež zvyšovať úroveň ožiarenia).
Trvalo si môžete zvýšiť vlastnosti niektorými Perkami a Bobbleheadmi. Bobblehead sú figúrky, ktoré vám zvyšujú o jeden bod vlastnosti a o 10 bodov schopnosti. Pre každú vlastnosť a pre každú schopnosť je v hre len jedna figúrka. Z perkov je špecifický perk „Intense Training“. Ten vám umožní zvýšiť o jeden bod vami vybranú vlastnosť. No samozrejme to znamená, že si pri danom zvýšení úrovne nemôžete vybrať žiadny iný perk, takže je na vás, či chcete nejaký iný, pre vás vhodnejší perk, alebo či chcete investovať do zvyšovania vlastností. Celkovo má perk „Intense Training“ desať úrovní, čiže si môžete vlastnosti zvýšiť desaťkrát a ak ho chcete použiť, miniete si tak desaťkrát možnosť zvoliť si iný perk pri dvadsiatich úrovniach vašej postavy (pri tridsiatich, ak máte aj prídavok „Broken Steel).

Sila (Strength)
Sila zvyšuje poškodenie, ktoré spôsobujete zbraňami nablízko a Sila tiež ovplyvňuje, koľko toho unesiete v inventári. Na prvej úrovni unesiete 160 libier a pri každej novej úrovni sily máte +10 libier nosnosti. Nosnosť si treba sledovať, pretože keď ste preťažený, nemôžete utekať, skákať, ani používať rýchly presun medzi lokáciami. Nosnosť si môžete o 50 libier zvýšiť ešte perkom „Strong Back“.
Každá úroveň Sily vám pridáva +2 body k Zbraniam na blízko.
Perky vyžadujúce silu: Little Leaguer (4), Iron Fist (4), Strong Back (5).
Bobblehead – Strength: V Megatone v dome šerifa Simmsa (bližší popis v „Lokácie“).

Vnímanie (Perception)
Výška Vnímania určuje do akej vzdialenosti od vás zachytíte nepriateľov, ktorí sa vám zobrazujú ako červené čiarky na kompase. Nepriateľov vždy zachytávate len tých, ktorí sú pred vami, takže na mieste s hustejším množstvom nepriateľov sa treba točiť, no pomôže vám to v neprehľadných oblastiach, chodbách, kaňonoch a podobne.
Každá úroveň Vnímania vám pridáva +2 body k Energetickým Zbraniam, Výbušninám a Páčeniu zámkov.
Perky vyžadujúce Vnímanie: Thief (4), Sniper (4), Light Step (6), Better Criticals (6), Infiltrator (7).
Bobblehead – Perception: Daveovo múzeum, Republic of Dave (bližší popis v „Lokácie“).

Odolnosť (Endurance)
Odolnosť sa týka vášho tela, takže určuje výšku vášho života (začínate zo 120 bodmi života a s každou úrovňou odolnosti máte o 20 bodov viac), vašu výdrž bez kyslíka pod vodou a aj vašu odolnosť voči radiácii a jedu o +2 body.
Každá úroveň Odolnosti vám pridáva +2 body k Veľkým zbraniam a boju bez zbrane.
Perky vyžadujúce Vnímanie: Lead Belly (5), Toughness (5), Rad Resistance (5), Size Matters (5), Strong Back (5), Life Giver (6), Solar Powered (7), Rad Tolerance (7; Broken Steel), Rad Absorbtion (7; Broken Steel).
Bobblehead – Endurance: Deathclaw Sanctuary (bližší popis v „Lokácie“).

Charizma (Charisma)
Charizma ovplyvňuje vašu interakciu s ostatnými postavami, umožňuje viac dialógov a spolu s karmou ovplyvňuje. Každá úroveň Charizmy vám pridáva +2 body k Obchodu a Rečníctvu.
Perky vyžadujúce Charizmu: Child at Heart (4), Scoundrel (4), Impartial Meditation (5), Animal Friend (6), Master Trader (6).
Bobblehead – Charisma: Vault 106 (bližší popis v „Lokácie“).

Inteligencia (Intelligence)
Inteligencia určuje množstvo skúsenostných bodov, ktoré získate pri každom postupe na novú úroveň a ktoré môžete investovať do svojich schopností. Začínate s 11 bodmi a o každú úroveň Inteligencie máte o 1 bod naviac.
Každá úroveň Inteligencie vám pridáva +2 body k Medicíne, Opravovaniu a Vede.
Perky vyžadujúce Inteligenciu: Daddy´s Boy / Daddy´s Girl (4), Nut Gut (4), Swift Learner (4), Comprehension (4), Educated (4), Entomologist (4), Nerd Rage (5), Computer Whiz (7), Warmonger (7; Broken Steel).
Bobblehead – Intelligence: Rivet City (bližší popis v úlohe „Scientific Pursuit“).

Agilita (Agility)
Agilnosť určuje množstvo vašich akčných bodov. Každá úroveň vám pridá dva akčné body naviac.
Každá úroveň Agility vám pridáva +2 body k Malým zbraniam a Plíženiu.
Perky vyžadujúce Agilitu: Gun Nut (4), Thief (4), Silent Running (6), Sniper (6), Light Step (6), Action Boy (6), Nerves of Steel (7; Broken Steel).
Bobblehead – Agility: Greener Pastures Disposal Site (bližší popis v „Lokácie“).

Šťastie (Luck)
Šťastie vám každou úrovňou zvyšuje o jeden bod šancu na kritický zásah v boji a percentuálne zvyšuje všetky vaše schopnosti.
Perky vyžadujúce Šťastie: Fortune Finder (5), Scounger (5), Mysterious Stranger (6), Better Criticals (6).
Bobblehead – Luck: Arlington House, Arlington Cemetery (bližší popis v „Lokácie“).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára