utorok 8. septembra 2015

Perky vo Fallout New Vegas

Perky

Perky sú isté črty / vylepšenia / mutácie / bonusy, z ktorých si jeden vyberáte vždy pri postupe na novú úroveň. Jednotlivé perky sa vám sprístupňujú až na vyšších úrovniach. Niektoré perky sú podmienené istou úrovňou konkrétnej vlastnosti, alebo schopnosti. Aby ste si mohli zvoliť takýto perk, musíte mať tie hodnoty pevne získané, nie len dočasne zvýšené. Niektoré perky majú viac úrovní, čiže si ich môžete zvoliť viackrát a získať tak viacnásobný účinok.
Perky majú rozličné využitie a je len na vás, ktoré si vyberiete. Môžete si vybrať aj niekoľko perkov, ktoré sa dopĺňajú (ale nevyžadujú sa navzájom) a stať sa tak schopnejším pri ťahovom súboji, schopnejším odniesť toho viac, ak zberáte všetko, čo príde pod ruku, alebo sa zamerať na konkrétny typ boja, či zbrane.
Perky 2. úrovne

Black Widow / Lady Killer (Čierna Vdova / Vrah Dám)
Ako muž si vyberáte Lady Killer a ako žena Black Widow. Tento perk vám poskytuje +10 %-tné poškodenie voči nepriateľom opačného pohlavia a pri rozhovoroch s opačným pohlavím máte občas možnosť unikátnych odpovedí, kedy využijete svoj šarm a zvádzajte postavu opačného pohlavia.
Vyžaduje: -

Cherchez La Femme / Confirmed Bachelor (Osudová Žena / Zanovitý Starý Mládenec)
Ako muž si vyberáte Confirmed Bachelor a ako žena Cherchez La Femme. Tento perk vám poskytuje +10 %-tné poškodenie voči nepriateľom opačného pohlavia a pri rozhovoroch s opačným pohlavím máte občas možnosť unikátnych odpovedí. Tento perk je v podstate vyrovnanie pre Black Widow a Lady Killer, keďže v F3 ste si mohli vybrať len tie voči opačnému pohlaviu.
Vyžaduje: -

Friend of the Night (Priateľ Noci)
V noci vidíte lepšie. V tmavých interiéroch, alebo v noci v exteriéroch sa zmenia trochu farby a vidíte lepšie ako potme a nie je taká potreba svietenia, či elixíru Cateye.
Vyžaduje: Vnímanie 6, Plíženie 30.

Heave, Ho! (Hore sa!)
Vrhacie zbrane letia rýchlejšie a výbušniny vrhané na nepriateľov majú väčší dolet.
Vyžaduje: Sila 5, Výbušniny 30.

Hunter (Lovec)
Pri kritických zásahoch zvierat im spôsobujete o 75% väčšie poškodenie. Vplyv má len na bežné zvery, ako sú gekoni, krysy, psy, dobytok, kojoty.
Vyžaduje: Prežitie 30.

Intense Training (Intenzívny Tréning)
Môžete si o jeden bod zvýšiť ktorúkoľvek zo základných vlastností. Veľmi užitočný perk.
Vyžaduje: -

Rapid Reload (Rýchle Prebíjanie)
Prebíjate muníciu v zbrani o 25% rýchlejšie. Hodí sa, ak využívate zbraň s malou kapacitou zásobníka, alebo veľké zbrane, čo sa dlho prebíjajú. Ak útočíte z veľkej vdialenosti, pomalšie prebíjanie až tak nevadí.
Vyžaduje: Agilita 5, Zbrane 30.

Retention (Pamätanie)
Účinok časopisov predlžuje trojnásobne. Nezdá sa mi, že by mali časopisy taký vplyv, aby sa na ne hráč spoliehal dlhodobo a potreboval tento perk. Sú skôr momentálna pomoc na konkrétnu situáciu.
Vyžaduje: Inteligencia 5.

Swift Learner (Bystrý žiak)
Pri každom získaní skúseností ich získate o 10 % naviac. Perk má 3 úrovne. Maximálna úroveň je 30 (o päť viac s každým prídavkom). Je na vás, či chcete postupovať rýchlo a len hlavným príbehom, alebo plniť všetky vedľajšie veci a získavať tak viac skúseností, ktorých je v hre dosť.
Vyžaduje: Inteligencia 4.


Perky 4. úrovne

Cannibal (Kanibal)
Môžete jesť mäso mŕtvych ľudí a ghulov. V plížení si proste odhryznete a obnovíte si o 25 bodov zdravie, získate 3 body ožiarenia a 1 bod zlej karmy. Ak vás pri kanibalizme prichytí iná dobrá postava, môže sa stať nepriateľskou. Zbytočnosť.
Vyžaduje: -

Comprehension (Chápanie)
Po prečítaní kníh získate k danej schopnosti nie 3 body, ale 4. Celkom šikovný perk.
Vyžaduje: Inteligencia 4.

Educated (Vzdelaný)
Pri každom postupe na novú úroveň získate o 2 schopnostné body naviac, ktoré môžete rozdeľovať medzi vaše schopnosti. Kníh je tu menej ako v F3, takže možno stojí za zváženie.
Vyžaduje: Inteligencia 4.

Entomologist (Entomológ)
Pri boji spôsobíte hmyzu (Šváby, Škorpióny, Obrie mravce, Cazadori) o 50% väčšie poškodenie.
Vyžaduje: Inteligencia 4, Prežitie 45.

Rad Child (Radiačné Dieťa)
Keď ste vystavený radiácii, obnovuje sa vám život. Čím väčšie ožiarenie, tým viac. Samozrejme ste ožiarený, všetky negatívne účinky ožiarenia platia a pri maximálnom ožiarení postava zomrie, ale vždy sa to dá znížiť, alebo úplne odstrániť liekmi, či u doktora.
Vyžaduje: Prežitie 70.

Run'n'Gun (Bež a páľ)
Znižuje penalizáciu pri streľbe z jednoručných zbraní počas kráčania, či bežania.
Vyžaduje: Zbrane 45, alebo Energetické Zbrane 45.

Travel Light (Cestuj naľahko)
Keď nemáte brnenie (len šaty), alebo ľahké brnenie, tak sa pohybujete o 10% rýchlejšie. Nie nevyhnutný perk pre prežitie (pokiaľ nechcete utiecť pred nepriateľmi), ale hodí sa, ak vás otravuje pomalý presun vašej postavy.
Vyžaduje: Prežitie 45.


Perky 6. úrovne

Bloody Mess (Krvavý zmätok)
Pri boji spôsobujete všetkým typom nepriateľov o 5% väčšie poškodenie všetkými typmi zbraní. A máte väčšiu šancu, že zabití nepriatelia zomrú brutálnymi spôsobmi.
Vyžaduje: -

Demolition Expert (Demoličný Expert)
O 20% zvyšuje poškodenie, ktoré spôsobujete mínami a granátmi, či granátometmi.
Vyžaduje: Výbušniny 50.

Ferocious Loyality (Zúrivá Oddanosť)
Keď vám klesne život pod 50 bodov, vašim spoločníkom sa zvýši odolnosť.
Vyžaduje: Charizma 6.

Fortune Finder (Hľadač pokladov)
Získavate viac viečok z kontajnerov, skríň, krabíc a iných objektov s inventárom.
Vyžaduje: Šťastie 5.

Gunslinger (Pištoľník)
Pri všetkých jednoručných strelných zbraniach ako sú pištole, či kolty, alebo malé samopaly máte pri ťahovom bojovom móde zvýšenú presnosť o 25%.
Vyžaduje: -

Handloader (Ručný Nabíjač) Pri streľbe zo zbraní získavate viac nábojníc a tiež sa vám sprístupnia všetky schémy na strelivo.
Vyžaduje: Oprava 70.

Lead Belly (Olovený žalúdok)
Zakaždým keď pijete rádioaktívnu vodu, či jete ožiarené jedlo, získavate o 50% menej radiácie. Zbytočný perk.
Vyžaduje: Odolnosť 5, alebo Prežitie 40.

Shotgun Surgeon (Brokovnicový Chirurg)
Pri streľbe z ľubovoľných brokovníc sa znižuje o 10 bodov prah odolnosti súpera.
Vyžaduje: Zbrane 45.

The Professional (Profesionál)
Pri útoku z módu plíženia, keď ste nevidený a zasiahnete nepriateľa kritickým zásahom, spôsobíte mu o 20% väčšie poškodenie. Platí na pištole, revolvery, samopaly či energetické pištole.
Vyžaduje: Plíženie 70.

Toughness (Pevnosť)
Vaša odolnosť voči poškodeniu sa zvýši o 3 body Damage Threshold.
Vyžaduje: Odolnosť 5.

Vigilant Recycler (Bdelý Recyklátor)
Pri streľbe z energetických zbraní získavate viac vypálených energetických článkov pre ich možnosť obnovy na muničnom stole. Tiež sprístupní všetky schémy pre energetickú muníciu. Menší počet vypálených článkov potrebný na recykláciu.
Vyžaduje: Veda 70.


Perky 8. úrovne

Commando (Komando)
Pri všetkých bežných a energetických obojručných zbraniach máte pri ťahovom bojovom móde zvýšenú presnosť o 25%.
Vyžaduje: -

Cowboy (Kovboj)
Zvyšuje o 25% poškodenie, ktoré spôsobujete dynamitom, nožmi, revolvermi, krátkymi brokovnicami a sekerami.
Vyžaduje: Zbrane 45, Zbrane na blízko 45.

Living Anatomy (Živá Anatómia)
Ukazuje vám život a Prah Poškodenia (Damage Threshold) vašich cieľov. Ľuďom a civilizovaným ghulom spôsobujete pri útoku o 5% väčšie poškodenie.
Vyžaduje: Medicína 70.

Pack Rat (Zbalená Krysa) Predmety s váhou do 2 kíl majú odteraz len polovičnú váhu, ktorou zaťažujú váš inventár. Má svoje využitie aj bežne, ale tiež pre tých, čo hrajú Hardcore Mode, kde musia nosiť zásoby kvôli jedlu, pitiu a munícia tiež niečo váži.
Vyžaduje: Inteligencia 5, Obchod 70.

Quick Draw (Rýchle Tasenie)
Menenie a tasenie zbraní je o 50% rýchlejšie.
Vyžaduje: Agilita 5.

Rad Resistance (Radiačná Odolnosť)
Vaša odolnosť voči radiácii bude zvýšená o 25%. Vzhľadom na to, že máte protiradiačné chemikálie a v prípade potreby môžete použiť protiradiačný oblek, treba zvážiť, či sa perk oplatí.
Vyžaduje: Odolnosť 5.

Scrounger (Chmaták)
Tak ako pri perku Fortune Finder nájdete viac viečok, tak s týmto perkom nájdete v krabiciach viac munície, či už bežnej, alebo vzácnejšej.
Vyžaduje: Šťastie 5.

Stonewall (Kamenná Stena)
Získavate +5 k Prahu Poškodenia (Damage Threshold) voči útokom zbraňami na blízko a bez zbrane. Súper vás počas boja nemôže zhodiť na zem.
Vyžaduje: Sila 6, Odolnosť 6.

Strong Back (Silný chrbát)
Unesiete o 50 libier výbavy naviac. Celkom užitočné pre postavy s nízkou silou, no hodí sa aj pre silákov, nie je na škodu uniesť viac vecí, ktoré potom možno predať. No záleží od štýlu vášho hrania.
Vyžaduje: Sila 5, Odolnosť 5.

Super Slam (Super Úder)
Pri útoku bez zbrane a so zbraňami na blízko (okrem vrhacích) máte väčšiu šancu, že zhodíte vášho nepriateľa na zem.
Vyžaduje: Sila 6, Zbrane na blízko 45.

Terrifying Presence (Desivá Prítomnosť)
Počas rozhovoru môžete postavu vydesiť, ktorá sa môže dať po rozhovore na chvíľu na útek. Tiež ju môžete vydesiť, až ju vyprovokujete k útoku.
Vyžaduje: Rečníctvo 70.


Perky 10. úrovne

Animal Friend (Priateľ zvierat)
Zvieratá na vás nebudú útočiť. Za zvieratá sa považujú len psy, brahmini, kojoty, gekoni, noční sliediči, veľkorohatci a krysy. Perk má 2 úrovne. Na druhej úrovni perku vám zvieratá v okolí prídu na pomoc v boji, no nie proti iným zvieratám. Je síce pohodlné, keď sa pri cestách pustinami nemusíte zaoberať otravnými zvieratami, ale zas pre vás už na mierne vyšších úrovniach nepredstavujú žiadnu hrozbu, pokiaľ vás neprekvapia v presile, naozaj len otravu. Takže perk treba zvážiť. Druhú úroveň by som už iste nedával.
Vyžaduje: Charizma 6, Prežitie 45.

Finesse (Vycibrenosť)
Zvyšuje vašu šancu na kritický zásah pri boji o 5%.
Vyžaduje: -

Here and Now (Tu a teraz)
Okamžite postúpite na ďalšiu úroveň, ako keby ste normálne, poctivo zbierali skúsenosti. Opäť si teda rozdelíte schopnostné body a vyberáte ďalší perk na tej ďalšej úrovni. Ak sa extra neponáhľate, zbytočne týmto prídete o perk, ktorý si môžete zvoliť miesto tohto.
Vyžaduje: -

Math Wrath (Zúrivosť Matikára)
O 10% znižuje akčné body nutné na konkrétne úkony. Môže sa oplatiť v kombinácii s inými perkami ovplyvňujúcimi akčné body.
Vyžaduje: Veda 70.

Miss Fortune (Slečna Šťastena)
Ženská verzia Záhadného Cudzinca. Pri boji ťahovým spôsobom je šanca, že sa vám na pomoc objaví neznáma žena v priliehavom oblečení so závojom na tvári. Nezabíja ako Záhadný Cudzinec, ale zasiahne jedného, či viacerých nepriateľov, ktorí utrpia slabé zranenie a budú odhodení ako pri výbuchu a chvíľu im trvá, než sa pozviechajú, čo môžete využiť na útok. Šanca, že sa objaví, je trochu vyššia ako pri Cudzincovi.
Vyžaduje: Šťastie 6.

Mister Sandman (Pán Uspávač)
V plížení môžete zabiť spiacu postavu. Proste sa priplížite a keď kliknete na postavu, máte na výber „kradnúť“, alebo „zavraždiť“. Nech zabijete akúkoľvek postavu, tak prekvapivo nestrácate žiadnu karmu (jedine, pokiaľ ste odhalený /Detected/ počas plíženia). Môžete takto vraždiť postavy v mestách, či táboroch.
Vyžaduje: Plíženie 60.

Mysterious Stranger (Záhadný cudzinec)
Pri boji ťahovým spôsobom je šanca, že sa vám na pomoc objaví záhadný cudzinec. Je to týpek vyzerajúci ako starý detektívi a je vyzbrojený extra silným magnumom. Jednou ranou zabije jedného nepriateľa a zas zmizne.
Vyžaduje: Šťastie 6.

Nerd Rage! (Zúrivosť šprta!)
Keď vám život klesne pod 20% z jeho maxima, tak sa vám sila zvýši na 10 a získate 15 bodov k Prahu Poškodenia (Damage Threshold). Znie to síce dobre, ale drvivá väčšina sa zrejme pri boji lieči Stimpackmi a netúži behať s nízkym životom do zúrivých bojov.
Vyžaduje: Inteligencia 5, Veda 50.

Night Person (Osoba Noci)
V noci získavate bonus +2 body k Inteligencii a k Vnímaniu. Stačí, aby bola noc, je jedno, či ste vonku, alebo vnútri.
Vyžaduje: -

Plasma Spaz (Plazmový Šialenec)
O 10% znižuje akčné body potrebné na využívanie Energetických zbraní.
Vyžaduje: Energetické zbrane 70.


Perky 12. úrovne

Fast Metabolism (Rýchly metabolizmus)
Zvyšuje účinnosť Stimpackov o 20%. Ak máte schopnosť Medicíny na vyššej úrovni, nie je toto veľmi potrebné.
Vyžaduje: -

Ghastly Scavenger (Hrozný Mrchožrút)
To isté čo perk „Kanibal“, ale môžete jesť aj z mŕtvol Super Mutantov a divokých Ghulov. Aj perk Kanibal sa mi zdá zbytočný, takže rovnako aj tento.

Vyžaduje: Perk „Kanibal“.

Hit the Deck (Hore sa)
Získavate +50% k Prahu Poškodenia (Damage Threshold) voči výbušninám.
Vyžaduje: Výbušniny 70.

Life Giver (Životodarca)
Zvýši vám život o 30 bodov.
Vyžaduje: Odolnosť 6.

Long Haul (Ďalekonosný ťahač)
Keď ste preťažený kvôli nadmernému nákladu v inventári, nemôžete utekať a ani rýchlo cestovať pomocou mapy. S týmto perkom sa už presúvať medzi miestami cez mapu môžete.
Vyžaduje: Odolnosť 6, Obchod 70.

Piercing Strike (Prierazný Útok)
Vaše útoky bez zbrane a so zbraňami na blízko negujú 15 bodov z Prahu Poškodenia (Damage Threshold) súpera.
Vyžaduje: Boj bez zbrane 70.

Pyromaniac (Pyromaniak)
So zbraňami využívajúcimi oheň spôsobíte o 50% viac poškodenia. Treba zvážiť užitočnosť, poskytuje dobrý bonus, no na obmedzenú škálu zbraní (Flamer, Shiskebab, Incinerator, Heavy Incinerator, Incendiary Grenade).
Vyžaduje: Výbušniny 60.

Robotic Expert (Robotický expert)
Pri boji s robotmi im spôsobujete o 25% väčšie poškodenie. Ak sa k nim priplížite, môžete ich okamžite deaktivovať.
Vyžaduje: Veda 50.

Silent Running (Tichý beh)
Môžete behať pri plížení bez penalizácie. Proste na vás platí pri behu to isté, čo pri chôdzi. Ak aj nehráte čisto na plíženie, je to dosť užitočná vec, značne uľahčí hranie, ak využívate plíženie.
Vyžaduje: Agilita 6, Plíženie 60.

Sniper (Ostreľovač)
Máte o 25 % väčšiu šancu zasiahnuť nepriateľa do hlavy, pokiaľ na ňu namierite pri ťahovom súboji. Každý zásah do hlavy spôsobuje väčšie poškodenie, takže je to celkom šikovný perk.
Vyžaduje: Vnímanie 6, Agilita 6.

Splash Damage (Poškodenie Rozptylu)
Výbušniny zasiahnu o 25% väčšiu oblasť.
Vyžaduje: Výbušniny 70.

Unstoppable Force (Nezastaviteľná Sila)
Keď sa nepriatelia kryjú a blokujú vaše údery, spôsobujete im poškodenie naviac v boji bez zbrane a so zbraňami na blízko.
Vyžaduje: Sila 7, Zbrane na blízko 90.


Perky 14. úrovne

Adamantium Skeleton (Adamantiová kostra)
Vaše končatiny utrpia o 50% menej poškodenia pri zásahu v boji.
Vyžaduje: -

Center of Mass (Centrum Hmoty)
Pri ťahovom súboji spôsobujete o 15% väčšie poškodenie, keď mierite na torzo tela.
Vyžaduje: Zbrane 70.

Chemist (Chemik)
Účinok chemikálií trvá dvojnásobne dlhšie.
Vyžaduje: Medicína 60.

Jurry Rigging (Provizórna Výbava)
Môžete opraviť predmety tak, že použijete podobné predmety z rovnakej kategórie, nemusí to byť už len rovnaký druh predmetu. Ak si opravujete veci sami a nechcete za to platiť, tak sa tento perk hodí.
Vyžaduje: Oprava 90.

Light Step (Ľahký krok)
Máte tak ľahký krok, že neaktivujete míny, ani iné nášľapné pasce. Pascí nie je tak veľa, ani nie sú tak nevšimnuteľné, aby ste potrebovali tento perk.
Vyžaduje: Agilita 6, Vnímanie 6.

Purifier (Očisťovateľ)
Pri boji bez zbrane a so zbraňami na blízko spôsobujete o 50% väčšie poškodenie kentaurom, nočným sliedičom, deathclawom, super mutantom a divokým ghulom.
Vyžaduje: -


Perky 16. úrovne

Action Boy / Action Girl (Akčný chlapec / Akčné dievča)
Označenie závisí len od pohlavia hráča, teda jeho postavy. Pridá vám 15 ťahových bodov pri ťahovom súboji. Celkom dobré, ak tento spôsob využívate.
Vyžaduje: Agilnosť 6.

Better Criticals (Lepšie kritické zásahy)
Keď sa vám podarí kritický zásah, spôsobíte o 50% väčšie poškodenie.
Vyžaduje: Vnímania 6, Šťastie 6.

Chem Resistant (Chemická odolnosť)
Máte o 50% menšiu šancu, že si vytvoríte závislosť na drogách a chemikáliách, ktoré používate.
Vyžaduje: Medicína 60.

Meltdown (Tavenie)
Keď nepriateľa zabijete energetickou zbraňou, spôsobí to okolo neho slabú explóziu, ktorá môže zasiahnuť postavy v jeho okolí.
Vyžaduje: Energetické zbrane 90.

Tag!
Môžete si vybrať štvrtú hlavnú schopnosť, tak, ako ste si na začiatku vyberali 3. V podstate to znamená, že môžete ľubovoľnej schopnosti pridať 15 bodov navyše.
Vyžaduje: -

Weapon Handling (Chemik)
Niektoré zbrane vyžadujúce pre svoje efektívne používanie Silu. Požiadavka Sily je pri všetkých zbraniach teraz znížená o dva body.
Vyžaduje: -


Perky 18. úrovne

Computer Whiz (Počítačový maniak)
Keď neuhádnete heslo pri hackovaní počítača a vyčerpáte všetky pokusy, počítač sa zablokuje. Ak máte tento perk, máte ešte jednu šancu na hacknutie počítača. Ale vždy je tu možnosť uložiť a nahrať pozíciu pri hackovaní.
Vyžaduje: Inteligencia 7, Veda 70.

Concentrated Fire (Sústredená paľba)
Keď pri ťahovom boji zameriate viackrát tú istú časť nepriateľovho tela, pri každom ďalšom zameraní získavate +5% k presnosti streľby.
Vyžaduje: Zbrane 60, Energetické zbrane 60.

Infiltrator (Infiltrátor)
Ak pri páčení zlomíte zámku, tak už s ňou nepohnete. S týmto perkom máte ešte jednu šancu pokúsiť sa zámku vypáčiť. Ale vždy je tu možnosť uložiť a nahrať pozíciu pri hackovaní.
Vyžaduje: Vnímanie 7, Páčenie 70.

Paralyzing Palm (Paralyzujúca dlaň)
Pri boji bez zbrane máte v ťahovom spôsobe boja šancu, že nepriateľa na 30 sekúnd omráčite.
Vyžaduje: Boj bez zbraní 70.


Perky 20. úrovne

Explorer (Prieskumník)
Na mape sa vám zobrazia všetky lokácie. Len sa zobrazia ako označené, ale nenavštívené, takže nemôžete na ne ani použiť rýchle cestovanie. Ak sa chcete túlať svetom, uľahčí vám to prácu. Zobrazí vám to aj lokácie prídavkov k hre, no jedine ak si zvolíte tento perk až potom, čo aktivujete tieto prídavky.
Vyžaduje: -

Ninja (Ninja)
Pri boji s chladnými zbraňami, alebo bez zbrane máte o 15% väčšiu šancu na kritický zásah. Pri kritickom zásahu z plíživého útoku máte bonus k poškodeniu 25%. Ak nie ste strelec, môže sa vám to hodiť, inak ani nie.
Vyžaduje: Plíženie 80, Chladné zbrane 80.

Grim Reaper's Sprint (Beh Smrtky)
Keď niekoho zabijete pri ťahovom súboji (vy priamo), obnoví sa vám 20 ťahových bodov a môžete pokračovať.
Vyžaduje: -

Solar Powered (Solárne posilnenie)
Keď ste vystavený slnečnému svetlu, obnovuje sa vám každých 10 sekúnd 1 bod života a získavate bonus 2 body k Sile. Na perk 20-tej úrovne mi to nepríde ako niečo extra, keďže to pôsobí len vonku a cez deň.
Vyžaduje: Odolnosť 7.


Perky 22. úrovne

Laser Commander (Laserový Veliteľ)
S energetickými zbraňami v boji spôsobujete o 15% väčšie poškodenie a máte o 10% väčšiu šancu na kritický zásah.
Vyžaduje: Energetické Zbrane 90.

Nuka Chemist (Nuka Chemik)
Na pracovnom stole môžete vyrábať Nuka-Colu (chladenú Nuka-Colu, Nuka-Cola Quartz a aj Nuka-Cola Victory).
Vyžaduje: Veda 90.

Spray'n Pray (Páľ a modli sa)
Znižuje poškodenie, ktoré utrpia v boji vaši spoločníci od vás, ak ich nechtiac zasiahnete.
Vyžaduje: -


Perky 24. úrovne

Slayer (Zabijak)
Rýchlosť vášho útoku pri boji bez zbrane a boji so zbraňami na blízko sa zvýši o 30%.
Vyžaduje: Agilita 7, Boj bez zbrane 90.


Perky 26. úrovne

Nerves of Steel (Nervy z ocele)
O 20% rýchlejšie sa obnovujú akčné body potrebné pre ťahový systém boja.
Vyžaduje: Agilita 7.


Perky 28. úrovne

Rad Absorbtion (Radiačná absorpcia)
Ak ste boli vystavený radiácii, ožiarenie vám pomaly samo klesá. Na 28. úrovni však už iste máte mnoho spôsobov, ako sa postarať o radiáciu.
Vyžaduje: Odolnosť 7.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára